داستان موفقیت شرکت بین المللی کوزو

شرکت بین المللی کوزو

داستان موفقیت: شرکت بین المللی کوزو

همکاری شرکت بین المللی کوزو و شرکت بزرگ هافمن
پروژه مسکن مهر یکی از بزرگ ترین پروژه های عمرانی خاورمیانه است که بخشی از تجهیز این پروژه با همکاری شرکت بین المللی کوزو و شرکت بزرگ هافمن صورت گرفته است.

توضیحات بیشتر

شرکت هافمن با بیش از 15 سال  تجربه در صنعت پروفیل سازی، پیشرو و پرچمدار این صنعت است. روشن است که موفقیت ها با همراهی صدها نیروی متخصص و متبحر محقق شده و تجربه و دانش تیمی حرفه ای سبب شده تا هافمن هم پای شرکت کوزو برای تجهیز یکی از بزرگ ترین پروژه های عمرانی خاورمیانه گام بردارد.

پروژه مسکن مهر یکی از بزرگ ترین پروژه های عمرانی است که هافمن موفق شده با قدرت و به صورت کامل دانش و تخصص خود را با تجربه شرکت کوزو همراه کرده و در جهت تجهیز این پروژه گام برداشته است.

همکاری 11 ساله ی شرکت بین المللی کوزو و شرکت بزرگ هافمن باعث شده تا پروژه ای با چنین عظمت در ایده آل ترین حالت پیشبرده و 38 هزار واحد مسکونی را با بهترین و با کیفیت ترین دروپنجره، ساخته شده با پروفیل های هافمن تجهیز کرده است.

این پروژه همانقدر که یک افتخار ملی بزرگ بوده است زمینه ساز اشغال هزاران نفر شده و سهم قابل توجهی در کارآفرینی برای جوانان این سرزمین داشته است.

پروژه مسکن مهر یکی از بزرگ ترین پروژه های عمرانی خاورمیانه است که بخشی از تجهیز این پروژه با همکاری شرکا بین المللی کوزو و شرکت بزرگ هافمن صورت گرفته است.

همکاری 11 ساله ی شرکت بین المللی کوزو و شرکت بزرگ هافمن باعث شده تا پروژه ای با چنین عظمت در ایده آل ترین حالت پیشرفته و 38 هزار واحد مسکونی را با بهترین و با کیفیت ترین دروپنجره، ساخته شده با پروفیل های هافمن تجهیز کرده است.

درو پنجره های به کار رفته در این پروژه دارای تمامی استانداردها در سطح بین المللی هستند و در تکمیل پروژه باکیفیت ایده آل تاثیر ویژه ای داشته ، این سطح از کیفیت به واسطه دانش و تخصص شرکت هافمن همراه با تجربه شرکت کوزو محقق شده است.
این پروژه همانقدر که یک افتخار ملی بزرگ بوده است زمینه ساز اشغال هزاران نفر شده و سهم قابل توجهی در کارآفرینی برای جوانان این سرزمین دارد.