کوپل فریم بازسازی

کوپل فریم بازسازی

درباره محصول: این پروفیل یک آداپتور بوده و بر روی انواع قاب «لولایی یا کشویی» نصب می شود. این پروفیل امکان نصب آداپتور پوششی را فراهم می کند  که در نهایت مجموعه قادر خواهد بود که تمامی انواع فریم قدیمی پنجره باز سازی شده را پوشش داده و مانع از دید آن گردد.
مشخصات:
• ضخامت پروفیل: 5.1 ملی متر
• متراژ در هر بسته: 60 متر
• تعداد شاخه در هر بسته: 10 شاخه مشاهده موارد بیشتر
کوپل فریم بازسازی - 1
کوپل فریم بازسازی - 2

ثبت درخواست مشاوره خرید و تعویض پنجره UPVC