زهوار شیشه سه جداره 60 میلیمتر

زهوار شیشه سه جداره 60 میلیمتر

درباره محصول: این پروفیل جهت نگهداری شیشه سه جداره شده به کار برده می شود.
مشخصات:
  • کد: 6010
  • ضخامت دیواره: 1.8میلی متر
  • ضخامت شیشه نگهداری شده در صورت استفاده در پروفیلهای سری 60: 32میلی متر
  • ضخامت شیشه نگهداری شده در صورت استفاده در پروفیلهای کشویی: 22 میلی متر
  • قابل نصب روی پروفیلهای سری 60 و کشویی
  • متراژ در هر بسته: 150 متر
  • تعداد شاخه در هر بسته: 25 شاخه
مشاهده موارد بیشتر
زهوار شیشه سه جداره 60 میلیمتر - 1
زهوار شیشه سه جداره 60 میلیمتر - 2