هفدهمین و هجدهمین بازدید استانی تیم مدیران هافمن

هفدهمین و هجدهمین بازدید استانی تیم مدیران هافمن

به گزارش روابط عمومی هافمن، تهران و البرز، هفدهمین و هجدهمین استانی بود که با هدف تکریم خانواده هافمن مورد بازدید تیم ویژه مدیران هافمن قرار گرفت.
1402/05/07

متن خبر

هفدهمین و هجدهمین بازدید استانی تیم مدیران هافمن طی سال جاری، از خانواده هافمن در استان  تهران و البرز

به گزارش روابط عمومی هافمن،  تهران و البرز، هفدهمین و هجدهمین استانی بود که با هدف تکریم خانواده هافمن مورد بازدید تیم ویژه مدیران هافمن قرار گرفت.
اصلی‌ترین اهداف این شرکت شناسایی مشتریان ویژه هافمن، شنیدن نظرات مشتریان بصورت حضوری، رفع موانع و مسائل تولیدی و تجهیز و به روزرسانی ادوات کارگاه‌ها است.
در پایان این بازدیدها، لوح ویژه هافمن برای قدردانی از زحماتت خانواده هافمن در سراسر ایران به رسم یادبود از طرف دکتر محمد حمیدیه، تقدیم اعضای خانواده هافمن در استان  تهران و البرز گردید.


1402/05/07
نظراتثبت نظر
نظر خود را ثبت کنید