نمایشگاه قزوین

نمایشگاه قزوین

حضور نماینده شرکت هافمن در هشتمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان قزوین 28 بهمن الی 1 اسفند ماه 1393
1393/12/16

متن خبر

حضور نماینده شرکت هافمن در هشتمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان قزوین

28 بهمن الی 1 اسفند ماه 1393
1393/12/16
نظراتثبت نظر
نظر خود را ثبت کنید