نمایشگاه اردبیل

نمایشگاه اردبیل

ششمین نمایشگاه تخصصی مسکن و انبوه سازان – تاسیسات و صنایع ساختمانی اسفند ماه سال 1393 در اردبیل برگزار شد.
1393/12/13

متن خبر

ششمین نمایشگاه تخصصی مسکن و انبوه سازان – تاسیسات و صنایع ساختمانی

اسفند ماه سال 1393
 
1393/12/13
نظراتثبت نظر
نظر خود را ثبت کنید