سیزدهمین بازدید استانی تیم مدیران هافمن از استان قم

سیزدهمین بازدید استانی تیم مدیران هافمن از استان قم

به گزارش روابط عمومی هافمن، قم، سیزدهمین استانی بود که با هدف تکریم خانواده هافمن مورد بازدید تیم ویژه مدیران هافمن قرار گرفت.
1402/01/15

متن خبر

سیزدهمین بازدید استانی تیم مدیران هافمن طی سال جاری، از خانواده هافمن در استان قم

به گزارش روابط عمومی هافمن، قم، سیزدهمین استانی بود که با هدف تکریم خانواده هافمن مورد بازدید تیم ویژه مدیران هافمن قرار گرفت.
اصلی‌ترین اهداف این شرکت شناسایی مشتریان ویژه هافمن، شنیدن نظرات مشتریان بصورت حضوری، رفع موانع و مسائل تولیدی و تجهیز و به روزرسانی ادوات کارگاه‌ها است.
در پایان این بازدیدها، لوح ویژه هافمن برای قدردانی از زحماتت خانواده هافمن در سراسر ایران به رسم یادبود از طرف دکتر محمد حمیدیه، تقدیم اعضای خانواده هافمن در استان قم گردید.

سیزدهمین بازدید استانی تیم مدیران هافمن از استان قم

سیزدهمین بازدید استانی تیم مدیران هافمن از استان قم

سیزدهمین بازدید استانی تیم مدیران هافمن از استان قم

سیزدهمین بازدید استانی تیم مدیران هافمن از استان قم
1402/01/15
نظراتثبت نظر
نظر خود را ثبت کنید