هشتمین جلسه هم اندیشی نمایندگان استانی و مدیران ارشد هافمن

هشتمین جلسه هم اندیشی نمایندگان استانی و مدیران ارشد هافمن

به گزارش روابط عمومی هافمن ، روز 16 مهرماه 1398 هشتمین جلسه هم اندیشی نمایندگان استانی و مدیران ارشد هافمن در شهر گرگان با حضور مدیر عامل محترم این شرکت و مدیران ارشد و نمایندگان استانی از سرتا سر ایران برگزار گردید.
1398/07/16

متن خبر

جلسات هم اندیشی هافمن در راستای بالا بردن سطوح مدیریتی ، کیفیتی و اجرائی و اینکه هر فصل چقدر به اهداف تعیین شده نزدیکتر می شود و بجهت همبستگی و همدلی بیشتر بین اعضاء تأثیرگذار خانواده بزرگ هافمن ، با حضور مدیریت محترم عامل این شرکت جناب آقای مهندس حمیدیه بصورت فصلی برگزار می شود.

در این نشست که از سلسله نشست های فصلی هافمن با نمایندگان استانی بود ، نمایندگان با حضور در این جلسه پرسش و پاسخ خود را پیرامون موضوعات فنی و تخصصی با مدیران هافمن مطرح کرده و به گفتگو پرداختند.

گفتنی است سلسله نشست های فصلی هافمن بجهت بیشتر بررسی کردن هر استان و ارائه راهکارهای فنی و تخصصی پیرامون مسائل مربوط ، هر فصل در یکی از استانهای کشور برگزار می گردد.

خانواده بودن را ، هافمن معنی می کند.

تصاویر

1398/07/16
نظراتثبت نظر
نظر خود را ثبت کنید