امضا تفاهم نامه هافمن با دانشگاه صنعتی سهند

امضا تفاهم نامه هافمن با دانشگاه صنعتی سهند

در راستای فعالیت های پژوهشی هافمن ، تفاهم نامه ای با دانشگاه صنعتی سهند، در این زمینه امضا شد.
به گزارش روابط عمومی هافمن ، معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی سهند و هیئت همراه در طی جلسه ای که با مدیرعامل هافمن، دکتر حمیدیه برگزار کردند، تفاهم نامه ای امضا گردید و در راستای همین تفاهم نامه اولین طرح پژوهشی بین دانشگاه صنعتی سهند و هافمن کلید خورد.
1399/11/20

متن خبر

در راستای فعالیت های پژوهشی هافمن ، تفاهم نامه ای با دانشگاه صنعتی سهند، در این زمینه امضا شد.
به گزارش روابط عمومی هافمن ، معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی سهند و هیئت همراه در طی جلسه ای که با مدیرعامل هافمن، دکتر حمیدیه برگزار کردند، تفاهم نامه ای امضا گردید و در راستای همین تفاهم نامه اولین طرح پژوهشی بین دانشگاه صنعتی سهند و هافمن کلید خورد.
این طرح با اجرای یکی از اساتید دانشکده مهندسی پلیمر در حضور دکتر حمیدیه و دکتر خوش فطرت، معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی سهند با همکاری طرفین آغاز گردید.
پس از امضای تفاهم نامه معاون محترم پژوهشی دانشگاه صنعتی سهند و هیئت همراه بازدیدی از خطوط تولیدی هافمن را به عمل آوردند
 

تصاویر

1399/11/20
نظراتثبت نظر
نظر خود را ثبت کنید