نمایشگاه تبریز

عنوان: نمایشگاه تبریز

خلاصه:
حضور نمایندگان هافمن در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت در و پنجره و ماشین آلات مربوطه تبریز
1394/06/14

متن خبر

مرداد سال 1394
1394/06/14

نظرات

ثبت نظر

نظر خود را ثبت کنید