ارائه خدمات

ثبت درخواست از طریق فرم

مرحله 01 / 09 مرحله 02 / 09 مرحله 03 / 09 مرحله 04 / 09 مرحله 05 / 09 مرحله 06 / 09 مرحله 07 / 09 مرحله 08 / 09 مرحله 09 / 09
کد پستی خود را وارد کنید.
کد پستی خود را وارد کنید.
نوع پروژه را مشخص کنید.
تعویض پنجره
نصب پنجره جدید
از بین مدل های موجود یک مدل را انتخاب کرده و یا برای اجرای طرح موردنظرتان گزینه ی طرح شخصی را انتخاب کنید.
طرح شخصی
سایه‌بانی
خلیجی
تک حالته
کشویی پایین
کشویی تعادلی
کشویی تعادلی
تعداد پنجره های مورد نیاز را انتخاب کنید.
1
2
3-5
6-9
+10
زمان موردنظر برای اجرای پروژه را مشخص کنید.
الان
در شش ماه
مهم نیست
سفارش دهنده شخص حقیقی است یا سازمان و ارگان؟ - سفارش از جانب شخص حقیقی است یا سازمان و ارگان؟
شخص حقیقی
سازمان یا ارگان
نوع مالکیت ساختمان را انتخاب نمایید.
صاحبخانه
مستاجر
اطلاعات زیر را تکمیل کنید.
اطلاعات زیر را تکمیل کنید.
آدرس درخواست

اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد.

کارشناسان هافمن در اسرع وقت با شما تماس می گیرند.

ثبت سفارش دیگر